سامانه تشویقی مقالات این قابلیت را دارد که از دیتابیس کاربران سامانه های شرکت یکتاوب استفاده نماید

به عنوان مثال این سامانه با سامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ارتباط است و هرکسی در آن سامانه حساب کاربری دارد می تواند با همان حساب کاربری وارد شود

نام کاربری:

کلمه عبور:بازیابی رمز عبور | ثبت نام