خبر
عنوان خبر نحوه محاسبه تشویقی مقالات ژورنالی
خلاصه خبر
 

روش جدید برای حق تشویقی مقالات ژورنالی تصویب شد.

متن خبر

 

به اطلاع تمام نویسندگان محترم می رساند...

با توجه به مصوبه مورخ...................هیئت امنای دانشگاه حق تشویقی مقالات به صورت زیر پرداخت خواهد شد.

برای مقالات ژورنالی پایه تشویقی مقالات با توجه به نوع نمایه مجله  به صورت زیر مشخص می شود؛

پایه تشویقی مقالات ISI برابر 2,600,000 تومان

پایه تشویقی مقالات Pubmed برابر 1,950,000تومان

پایه تشویقی مقالات Scopus برابر 1,300,000 تومان

تبصره 1: در صورتی که مقاله در مجله Q1 آن رشته چاپ شده باشد مبلغ 1,950,000تومان به پایه تشویقی اضافه میگردد.

تبصره 2: به ازای هر 0.1 IF بالای 1.5 مبلغ 65,000 تومان به پایه تشویقی اضافه میگردد(طبیعتا IF به مقالات ISI مربوط می شود).

تبصره 3: در صورتی که به ترتیب افیلیشن یکی از مراکز تحقیقاتی و بعد گروه آموزشی نوشته شده باشد به صورت زیر مبالغی به پایه تشویقی اضافه می گردد:

           برای مقالات Original و Review مبلغ 200,000 تومان

           برای مقالات Short Communication و Note مبلغ 150,000 تومان

           برای مقالات Case Report و Letter مبلغ 100,000 تومان

تبصره 4: حق پایه فوق برای مقالات مقالات Original و Review می باشد و در غیر اینصورت به شرح زیر از حق پایه کم می شود:

          مقالات Short Communication و DataResearch و Note : میزان 50% از حق پایه را شامل می شود.

          مقالات Case Report و Letter : میزان 25% از حق پایه را شامل می شود.

تبصره 5: به مقالاتی که بیش از یکسال از تاریخ چاپ آن گذشته شده باشد،حق تشویقی تعلق نخواهد گرفت.

بعد از مشخض شدن حق تشویقی مقاله، با توجه به تعداد نویسندگان و همچنین جایگاه نویسنده، حق تشویقی به صورت زیر پرداخت خواهد شد:

جدول تقسیم حق تشویقی بین نویسندگان مقالات
تعداد نویسندگان ضریب مربوط به نفرات سهم نفر اول سهم نفر دوم سهم نفر سوم سهم نفر چهارم

سهم نفر پنجم

نویسنده مسئول غیراز نفراول باشد
1 0.9 %90         0.9
2 1/35 %80 %55       1.6
3 1/50 %70 %40 %40     1.8
4 1/65 %60 %35 %35 %35   1.9
5 2 %55 %30 %30 %30 %30 2
[ 6 تا 9 ] 1/75 %50 نفر دوم به بعد، امتیاز به نسبت مساوی تقسیم می گردد. 2
بالاتر از 9 1/75 %45 نفر دوم به بعد، امتیاز به نسبت مساوی تقسیم می گردد. 2

 

 

نمایش در اسلایدر بله
تصویر اسلایدر فایل
تاریخ ثبت ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تاریخ آخرین ویرایش ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
ثبت شده توسط منصور امرایی